Studiefaciliteitencommissie

Studiefaciliteitencommissie

23/24 stufa

V.l.n.r.: Jilles van der Horst, Melanie Tomic, Resa van Westering, Dagmar Korte.

Welkom bij de Stufaco 2023-2024! 

Dit jaar bestaat de Studiefaciliteitencommissie uit Jilles, Melanie, Resa en Dagmar. Wij zullen gedurende het studiejaar de hoorcollege-aantekeningen en literatuursamenvattingen verzorgen, zodat jij de beste studieresultaten kan behalen. Tevens zullen wij regelmatig sparavonden organiseren om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de tentamens. 

Ben je geïnteresseerd in het bijhouden van de hoorcollege-aantekeningen of het schrijven van literatuursamenvattingen? Mail naar studiefaciliteiten@lisa-groningen.nl of houd de socials in de gaten!