Bestuur 2023-2024

Het 21e bestuur van LISA 

Bestuursfoto_23-24.jpeg

Dagmar Korte 
Voorzitter 

De voorzitter is het gezicht van de vereniging en houdt zich vooral bezig met de grote lijnen, zit de vergaderingen voor en zorgt ervoor dat goede ideeën ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bovendien is de voorzitter het aanspreekpunt van de vereniging naar buiten toe. Daarnaast heeft zij de studiefaciliteitencommissie onder haar hoede. 

Stuur een mail naar voorzitter@lisa-groningen.nl of neem telefonisch contact op: +31 6 28 97 83 94. 


DB8F0B94-BB14-41D2-9C05-56E915B52280.jpg

Talina Zandt 
Secretaris 

De secretaris is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. Zij houdt zich bezig met de inkomende post, ledenadministratie en notuleert tijdens vergaderingen en de algemene ledenvergadering. Daarnaast is zij de contactpersoon voor de alumni en onderhoudt ze het contact met de opleidingscommissie. Als laatste is de secretaris ook verantwoordelijk voor de implementatie van de AVG. 

Stuur een mail naar secretaris@lisa-groningen.nl of neem telefonisch contact op: +31 6 33 10 06 31

Talina_1_van_1.jpg

Maurijn Hoes 
Penningmeester 

De penningmeester beheert de financiën van LISA, doet de boekhouding en controleert de begroting van de commissies. Daarnaast is de penningmeester verantwoordelijk voor de incasso's en betalingen. Verder is de penningmeester belast met de acquisitie van de vereniging. Hij is de contactpersoon voor de sponsoren en benadert de sponsoren actief. Hij houdt hierbij rekening met de belangen van de vereniging en haar leden. Verder heeft hij de symposiumcommissie onder zijn hoede gezien de aard van zijn functie. 

Stuur een mail naar penningmeester@lisa-groningen.nl of neem telefonisch contact op: +31 6 49 42 12 78

20230813_214721.jpg

Iris Haringsma 
Commissaris intern 

De commissaris intern is de schakel tussen het bestuur en de commissies. Zij coördineert en begeleidt de commissies en is het aanspreekpunt voor de commissies. Mede hierdoor vervult zij de functie van vertrouwenspersoon. Daarnaast is de commissaris intern verantwoordelijk voor de algemene ledenbinding. 

Stuur een mail naar commissarisintern@lisa-groningen.nl of neem telefonisch contact op: +31 6 34 27 20 82

IMG_8390.JPG