Raad van Toezicht & Kascommissie

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van LISA is het toezichthoudende orgaan van de vereniging. De Raad van Toezicht controleert het bestuur en kan deze van gevraagd en ongevraagd advies voorzien. Ook heeft de Raad van Toezicht een rol bij sollicitaties en moet het bestuur voornemens tot het wijzigen van de statuten of het huishoudelijk reglement kenbaar maken. De Raad van Toezicht van LISA bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Hiervan is minimaal de helft oud-bestuurder. 

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 

  • Bas Smits (voorzitter)
  • Laurie Hamer
  • Jurre Wolsheimer
  • Joshua Grünsfeld
  • Hendrik van Dijk 

De Kascommissie 

De kascommissie onderzoekt de boekhouding van het bestuur en geeft hier vervolgens een oordeel over. Traditioneel bestaat de kascommissie uit de penningmeester van het vorige jaar en een ander LISA-lid. 

De kascommissie voor het jaar 2024-2025 bestaat uit:

  • Maurijn Hoes
  • Dagmar Korte
  • Joshua Mulumba-Yema