Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling 

Het Comité van Aanbeveling van LISA wordt door vier binnen hun specialisatie vooraanstaande personen gevormd. Zij hebben hun naam aan LISA verbonden, met als doel de bekendheid van de vereniging te vergroten. Alle vier dragen ze LISA een warm hart toe. Ze staan  achter de doelstellingen en activiteiten van LISA  en maken dit ook binnen hun netwerk kenbaar . Het Comité van Aanbevelingen heeft geen bestuurlijke taken en oefent ook geen invloed uit op het beleid.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen: 

Mr. C. Alberdingk Thijm 

Christiaan Alberdingk Thijm is gespecialiseerd in auteursrecht, databankenrecht, merkenrecht, privacy, vrijheid van meningsuiting en e-commerce. Dit alles met name in de context van het internet. Hij heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij een Master of Laws Intellectual Property behaalde aan King’s College London. Hij verwierf internationale bekendheid door met succes de makers van KaZaA te verdedigen in een procedure tegen muziekorganisatie Buma/Stemra. Door de overwinning was KaZaA het eerste “legale” bestandsuitwisselingsprogramma ter wereld. In 2004 werd Alberdingk Thijm door zijn vakgenoten uitgeroepen tot de beste IE/IT-advocaat van Nederland.

Mr. James L. Bikoff 

James L. Bikoff is chairman of the Intellectual Property and Internet practice group at Silverberg Goldman & Bikoff LLP, Washington DC. He has been active for over 30 years directing worldwide intellectual property protection, trademark litigation and anti-counterfeiting enforcement. More recently, his firm has been at the forefront of Internet and domain name litigation. His clients include the International Olympic Committee, the United States Olympic Committee, the American National Red Cross and Federation Internationale de Football Association (“FIFA”). Mr. Bikoff graduated, cum laude, from the University of Cincinnati in 1962. He received his LLB from Columbia University School of Law in 1965 and obtained an LLM in trade regulation from the New York University School of Law in 1966. For a more comprehensive biography: James L. Bikoff.

Dhr. H.J.J. Hensen 

Henri Hensen is directeur en mede-oprichter van de Stichting Software Borg. Software Borg is een kennisinstituut dat naast broncodedeponering ook op andere terreinen die met Continuïteit & Preventie in de IT sector te maken hebben actief is. Dhr. Hensen is al vanaf 1972 actief in de automatisering en is beëdigd informaticadeskundige. Voor uiteenlopende rechtszaken stelde hij deskundigenberichten op en werd hij benoemd tot getuige-deskundige door de rechtbank. Bovendien is hij mede-oprichter en lid van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI)

Mr. T.J. Kuik 

​​​​​​​Tim Kuik is sinds 1999 directeur van Stichting BREIN. Stichting BREIN is opgericht in april 1998 en formaliseert de al tientallen jaren bestaande samenwerking tussen auteurs- en naburig rechthebbenden op het gebied van piraterijbestrijding. Dhr. Kuik heeft in deze functie onder andere gezorgd voor de online en offline anti-piraterij strategie voor de entertainment industrie. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en had als specialisatie Intellectueel en Industrieel Eigendom. Kuik was van 1999 tot 2003 het hoofd van de Opsporingsdienst Buma/Stemra (ODBS). Mede dankzij de onderhandelingen die dhr. Kuik heeft gevoerd is deze organisatie in 2003 een overheidsdienst (FIOD-ECD) geworden.