Praktijkervaring

Praktijkervaring 

Hieronder volgen een aantal ervaringen van afgestudeerde Recht & ICT/IT-recht-studenten. Wat vonden zij van de opleiding en wat zijn hun (praktijk)ervaringen tot nu toe?

Mr. Koen Konings (eerste afgestudeerde Recht & ICT-student)

'Toen ik met recht & ICT begon, was die opleiding net opgezet. Nog steeds is de RUG de enige universiteit met die opleiding. Ik heb me tijdens mijn studie gespecialiseerd in informaticarecht. Daarbij gaat het om juridische vraagstukken die te maken hebben met automatisering en ICT, zoals kwesties over domeinnamen, auteursrecht op internet, automatiseringsprojecten en computercriminaliteit.
Hoewel een stage niet verplicht was, heb ik aan het eind van mijn studie contact opgenomen met Yspeert Advocaten in Groningen. Ik was benieuwd naar de advocatuur en kon een tijdje meelopen. Het beviel wederzijds, en ik kreeg een baan aangeboden, nog voor ik mijn afstudeerbul had ontvangen.

Op kantoor werken is wel wat anders dan studeren. Het gaat in de praktijk niet altijd om de juridische waarheid, maar vooral om de positie van je cliënt en het overtuigen van een rechter of het onderhandelen met een wederpartij. En je hebt grote verantwoordelijkheden. Als ik nu een vraag fout beantwoord, heeft dat grotere gevolgen dan tijdens de studie.
Als advocaat kun je, afhankelijk van je sectie, veel advieswerk doen, zonder een rechtszaal te zien. Mijn dag bestaat uit dingen uitzoeken, bestuderen, brieven schrijven, overleggen met cliënten en processtukken schrijven. Ik doe nu de beroepsopleiding tot advocaat. In dit vak ben je nooit uitgeleerd.’

Mr. A.F. (Auke-Frank) Tadema - rondde de master IT-recht af in 2020

'Toen ik in Groningen ging studeren, wist ik (in tegenstelling tot veel andere IT-rechtstudenten) nog niet welke richting ik op wilde gaan. Pas aan het einde van mijn eerste jaar, bij de presentaties van de verschillende afstudeerrichtingen, werd ik gegrepen door het IT-recht. Ik vond met name de focus op actuele vraagstukken in het recht erg interessant: hoe pas je nieuwe ontwikkelingen in bestaande rechtsfiguren in? Inmiddels merk ik in mijn werk als advocaat dat deze manier van denken één van de belangrijkste dingen is die je bij IT-recht leert. In de praktijk zijn de casussen die je tegenkomt immers ook niet altijd één op één te vertalen naar een bekend rechtsfiguur.'

Mr. A.F.E. (Annika) Winkel - rondde de master IT-recht af in 2023

Sinds ik ben begonnen met studeren in Groningen, wist ik al dat ik IT-recht wilde kiezen als afstudeerrichting. Gelukkig werd deze aanname bevestigd door het vak inleiding IT-recht. Wat mij voornamelijk aan deze opleiding aansprak, is dat deze multidisciplinair en heel erg actueel is. Tijdens mijn master ben ik als werkstudent begonnen bij een juridisch adviesbureau, waar ik nog steeds als Legal Consultant werkzaam ben. Hier houd ik mij voornamelijk bezig met privacy en e-commerce. Een gedeelte van mijn werkweek ben ik gedetacheerd als privacy officer bij een zelfstandig bestuursorgaan.  Mijn dag bestaat dan onder andere uit het opstellen van verschillende documenten zoals beleidsstukken, DPIA’s en verwerkersovereenkomsten. Daarnaast geef ik bijvoorbeeld (on)gevraagd advies en handel ik datalekken af.