Opleidingscommissie

De opleidingscommissie 

De opleidingscommissie Recht & ICT 2024-2025 bestaat uit Hendrik van Dijk, Talina Zandt en Maurijn Hoes. 

Op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft elke opleiding een opleidingscommissie. Elke opleidingscommissie bestaat voor de helft uit docenten en de andere helft uit studenten. Voor de opleidingscommissie Recht & ICT draagt LISA elk jaar 3 studenten voor.

De taken van de opleidingscommissie zijn:

  • Het uitbrengen van advies over de onderwijs- en examenregeling;
  • Het uitoefenen van het instemmingsrecht aangaande wijzigingen van bepaalde onderdelen van de onderwijs- en examenregeling;
  • Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling; en 
  • Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs binnen de opleiding (onderwijsuitvoering, onderwijsprogrammering, studiebegeleiding, vakevaluaties, etc.). 

Contact: ocrict@rug.nl

De sollicitaties zijn doorgaans in juni. Indien je geïnteresseerd bent in deze commissie, neem dan contact op met het bestuur via bestuur@lisa-groningen.nl.