Bestuur 2024-2025

Het 22e bestuur van LISA 

22e bestuursfoto

Sanne Veffer
Voorzitter 

De voorzitter is het gezicht van de vereniging en houdt zich vooral bezig met de grote lijnen, zit de vergaderingen voor en zorgt ervoor dat goede ideeën ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bovendien is de voorzitter het aanspreekpunt van de vereniging naar buiten toe.

Stuur een mail naar voorzitter@lisa-groningen.nl of neem telefonisch contact op: +31 6 33 87 68 30.

LinkedIn

22e Sanne_vierkant.jpeg

Louisa Postma 
Secretaris 

De secretaris is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging en houdt zich bezig met de inkomende post en de ledenadministratie. Daarnaast is zij de contactpersoon voor de alumni en onderhoudt ze het contact met de opleidingscommissie. Als laatste is de secretaris verantwoordelijk voor implementatie van de AVG. 

Stuur een mail naar secretaris@lisa-groningen.nl of neem telefonisch contact op: +31 6 10 59 29 32.

LinkedIn

22e Louisa vierkant

Susan Fernhout 
Penningmeester 

De penningmeester beheert de financiën van LISA, doet de boekhouding en controleert de begroting van de commissies. Daarnaast is de penningmeester verantwoordelijk voor de incasso's en betalingen. Daarnaast heeft zij de studiefaciliteitencommissie onder haar hoede gezien de aard van haar functie. 

Stuur een mail naar penningmeester@lisa-groningen.nl of neem telefonisch contact op: +31 6 23 99 09 00. ​​​​​​​

LinkedIn

22 Susan vierkant

Kirsten Brandsma 
Commissaris intern 

De commissaris intern is de schakel tussen het bestuur en de commissies. Zij coördineert en begeleidt de commissies en is het aanspreekpunt voor de commissies. Mede hierdoor vervult zij de functie van vertrouwenspersoon. Daarnaast is de commissaris intern verantwoordelijk voor de algemene ledenbinding. 

Stuur een mail naar commissarisintern@lisa-groningen.nl of neem telefonisch contact op: +31 6 20 80 61 17.

LinkedIn

22e Kirsten vierkant

Elize Verkouter
Commissaris extern 

De commissaris intern is belast met de acquisitie van de vereniging. Zij is de contactpersoon voor de sponsoren en benadert de sponsoren actief. Zij houdt hierbij rekening met de belangen van de vereniging en haar leden. Verder heeft zij de symposiumcommissie onder haar hoede gezien de aard van haar functie. 

Stuur een mail naar commissarisextern@lisa-groningen.nl of neem telefonisch contact op: +31 6 39 13 14 61.

LinkedIn

22e elize vierkant