Blogs

Actievoeren tegen het CBR: hoe ver kan je gaan?

  • Privacy
  • 3 minuten (508 woorden)

Er is een hoop ophef over het CBR, veel leerlingen zakken eindeloos, maar wat kan je hiertegen doen? Kan je zomaar actievoeren? De Rechtbank Gelderland heeft hierover in november 2023 een uitspraak gedaan.[1] In deze zaak probeerden de gedaagden misstanden begaan door het CBR aan te kaarten.

De gedaagden, een (inmiddels oud) rijinstructeur en een freelance redacteur, voeren sinds het voorjaar van 2021 actie tegen het CBR. Omdat de oud-rijinstructeur daarbij volgens het CBR ook na herhaalde waarschuwingen de voor rijopleiders geldende reglementen heeft overtreden, is de oud-rijinstructeur ontslagen en hem de toegang tot de examenlocatie ontzegd. Hij volgde en spotte ook examenritten, wat hem al eerder was verboden door de rechtbank Overijssel. Dezelfde rechtbank verbood hem examendeelnemers herkenbaar op camera in beeld te brengen.[2]

Sinds eind juli/begin augustus 2023 is er op de website van de oud-rijinstructeur en de freelance redacteur een aantal artikelen geplaatst waarin namen van medewerkers van de examenlocatie inclusief herkenbare foto zijn opgenomen.[3] Ook verschenen op deze website artikelen waarin medewerkers werden bevraagd naar hun rol in de angstcultuur bij het CBR.[4] De gedaagden zijn sinds september 2023 zeer regelmatig te vinden bij de examenlocatie. Ze maken hier opnames van medewerkers en volgen examenritten. Het CBR heeft naar aanleiding van deze activiteiten besloten de examenlocatie tijdelijk te sluiten.[5]

De rechter moet in deze zaak beoordelen of er sprake is van een onrechtmatige privacyinbreuk jegens het CBR. Hierbij wordt een belangenafweging gemaakt tussen artikel 8 EVRM (recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer) en artikel 10 EVRM (recht op de vrijheid van meningsuiting). De rechter heeft geoordeeld dat de gedaagden een onrechtmatige inbreuk hebben gemaakt op de privacy van de medewerkers. De medewerkers hadden namelijk geen hoge bestuurlijke of leidinggevende functie binnen het CBR en zijn ook geen bekende personen. Hun recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer weegt daarom zwaarder dan dat van personen die wel bekend zijn. Voor journalisten geldt dat de privacy niet verder mag worden aangetast dan in het kader van de berichtgeving redelijkerwijs noodzakelijk is. Het is niet duidelijk waarom het publiceren van persoonsgegevens van medewerkers bijdraagt aan het onderzoek naar de misstanden bij het CBR.[6]

De rechter wijst de vordering van het CBR daarom toe. De gedaagden moeten binnen 24 uur alle persoonsgegevens van de medewerkers van het CBR van de website verwijderen.[7] Kortom, actievoeren kent zijn grenzen.

 

Namens de Carrièrecommissie,

 

Roos den Boogert

 


[1] Rb. Gelderland 30 november 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6486.

[2] Rb. Gelderland 30 november 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6486, r.o. 2.3-2.4.

[3] Rb. Gelderland 30 november 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6486 r.o. 2.5.

[4] Rb. Gelderland 30 november 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6486, r.o. 2.9.

[5] Rb. Gelderland 30 november 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6486, r.o. 2.6.

[6] Rb. Gelderland 30 november 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6486, r.o. 4.4.

[7] Rb. Gelderland 30 november 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6486 r.o. 5.1.


Is het mondeling uitwisselen van persoonsgegevens, om te voorkomen dat de AVG van toepassing is, voorbij door dit arrest van het Hof van Justitie?
10apr

Is het mondeling uitwisselen van persoonsgegevens, om te voorkomen dat de AVG van toepassing is, voorbij door dit arrest van het Hof van Justitie?

Over anderhalve maand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) al zes jaar van kracht in de hele Europese...

Gegevensuitwisseling met Amerika: EU-U.S. Data Privacy Framework
19aug

Gegevensuitwisseling met Amerika: EU-U.S. Data Privacy Framework

De Europese Commissie heeft op 10 juli 2023 een belangrijke stap gezet om de overdracht van persoonsgegevens tussen de Europese Unie...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen